Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Badanie techniczne ADR Rzeszów

Badanie techniczne ADR jest wymagane przy pojeździe, którym zamierzamy przewozić gazy, chemikalia, paliwa i innego typu ładunki, zakwalifikowane, jako niebezpieczne. Badanie techniczne pojazdu ADR stanowi dokument potwierdzający, iż dany pojazd spełnia wszystkie wymagania przewozu towarów oznaczonych, jako niebezpieczne po drogach publicznych. Nie wszystkie pojazdy oczywiście potrzebują takiego badania, więc warto jest zorientować się komu badanie techniczne ADR będzie potrzebne.

Badanie techniczne ADR wykonuje się na podstawie przepisów międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i niebezpiecznych ładunków. Polska, jako sygnatariusz konwencji jest zobowiązania do przestrzegania jej przepisów, co w praktyce skutkuje obowiązkowym, pod groźbą kary, posiadaniem ważnego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

badanie techniczne adr rzeszów

badanie techniczne adr rzeszów

Jakie pojazdy muszą przejść badania techniczne ADR

Świadectwo dopuszczenia wymagane jest dla pojazdów typu OX, FL, AT, MEMU oraz EX/I i EX/II. Poza świadectwem dopuszczenia, pojazd mający przewozić towary niebezpieczne, nawet jeśli nie robi tego stale, tylko okazjonalnie, powinien być odpowiednio oznakowany, wyposażony i całościowo przystosowany do wymogów ADR.

Badanie techniczne ADR jest rodzajem dodatkowego badania technicznego, przeprowadzanego w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Może być one przeprowadzone zarówno podczas standardowego badania technicznego, jak i w innym terminie, nie ma obowiązku łączenia tych dwóch spraw.

Jak wygląda przegląd ADR?

Badanie techniczne, przykładowo cysterny pod kątem przystosowania do przepisów ADR sprowadza się do sprawdzenia czy pojazd spełnia wszystkie wymagania techniczne, podane w przepisach ADR i dotyczące wyposażenia bądź ogólnego przystosowania do przewozu substancji i materiałów niebezpiecznych. Pozytywne wyniki skutkują uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego zgodność z określonymi warunkami technicznymi.

Jeśli dla pojazdu np. cysterny chcemy uzyskać świadectwo ADR do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, badanie techniczne ADR musi zostać przeprowadzone w zakładzie diagnostycznym uprawnionym do tego typu badań przez TDT. Spis tego typu jednostek znajduje się w Oddziałach Terenowych TDT.

Badanie techniczne ADR Rzeszów

Jeśli zamierzasz wykonać badanie techniczne ADR w Rzeszowie, to skontaktuj się z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, znajdującą się przy Al. Wyzwolenia 6! Oferujemy profesjonalne przeglądy pojazdów w niskich cenach.