Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Badanie techniczne – materiały niebezpieczne Rzeszów

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym – jakie są wymagania?

Przewóz materiałów niebezpiecznych regulowany jest prawnie w Polsce przez trzy podstawowe instancje – Ustawa Prawa o ruchu drogowym, Ustawa o przewozie materiałów niebezpiecznych, a także umowa ADR (część 9). Ostatni z tych podpunktów do spełnienia to nic innego jak europejska umowa określające międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych (czyli ADR) powstała jeszcze w roku 1957 w Genewie. Obowiązuje z wszelkimi dotychczasowymi poprawkami w polskim Dzienniku Ustaw.

Kierowcy ubiegający się o możliwość kierowania pojazdami przewożącymi niebezpieczne ładunki powinni ukończyć odpowiednie kursy dokształcające w tym zakresie, by uzyskać zaświadczenie ADR na 5 lat. Osoby takie zdają egzamin przed komisją, sprawdzeniu podlegają ich znajomość przepisów, a także postawy w sytuacjach awaryjnych przy przewozie ładunków niebezpiecznych.

Zawarte tu informacje są oczywiście skrótowe. W celu szczegółowego poznania wszelkich wymogów, zachęcamy do sięgnięcia po ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Wykonujemy badania techniczne pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych w Rzeszowie

Zapraszamy do kontaktu, a także do odwiedzania naszej siedziby, by wykonać przegląd cysterny ADR lub też innego pojazdu lun zespołu pojazdów oznakowanego jako ten przewożący materiały niebezpieczne. Sprawdzamy czy wspomniany pojazd jest przystosowany w odpowiedni sposób do przewożenia niebezpiecznych towarów – czy jest oznakowany, posiada odpowiednie wyposażenie, a także czy sama cysterna / kontener dostosowana jest do ustaleń umowy ADR. Po przeprowadzonym przeglądzie pojazdu jako Stacja Kontroli wystawiamy odpowiednie zaświadczenie z wynikiem badań.

Badanie techniczne materiały niebezpieczne Rzeszów

Badanie techniczne materiały niebezpieczne Rzeszów

Na podstawie wystawionego zaświadczenia w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów można starać się o świadectwo dopuszczenia pojazdu do transportu drogowego lub o przedłużenie takiego świadectwa u Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.