Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zatrzymany dowód za stwierdzoną usterkę

Co w przypadku zatrzymania  przez policję dowodu rejestracyjnego za usterkę np. pęknięta szyba, zużyte opony, wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne zadymienie?

Najpierw musimy udać się do warsztatu naprawczego gdzie należy usunąć stwierdzone przez Policjanta uszkodzenia. Informacja o zauważonych usterkach jest zawarta w wydanym przez Organ Kontroli pokwitowaniu.

Następnie udajemy się na Stację Kontroli Pojazdów gdzie diagnosta stwierdza prawidłowość wykonania naprawy w usterek opisanych w wydanym przez Organ Kontroli pokwitowaniu.

W przypadku gdy diagnosta nie stwierdzi nieprawidłowości wydaje stosowne zaświadczenie w którym umieszcza informacje o usunięciu usterek i wpisuje nr. pokwitowania.

Następnie po upływie ok. 3-4 dni od zatrzymania dowodu rejestracyjnego należy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji gdzie po ukazaniu otrzymanego na Stacji Kontroli Pojazdów zaświadczenia odzyskujemy zatrzymany dowód rejestracyjny.

Badania techniczne z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym w Rzeszowie

Badania techniczne z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym Rzeszów

Badania techniczne z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym Rzeszów


Dowiedz się też co zrobić, kiedy zgubisz dowód rejestracyjny albo Twój dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany przez brak badań.