Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Badanie techniczne ciągnika siodłowego Rzeszów

Obowiązkiem przeprowadzenia badania technicznego pojazdów objęci są w Polsce zarówno właściciele samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych, jak i motorowerów czy przyczep. Obowiązek w przypadku tych wszystkich grup jest bardzo podobny, jednak konsekwencje braku jego wykonania mogą już różnić się w zależności od tego jakiego pojazdu brak ten dotyczył.

Badania techniczne pojazdów ciężarowych

Szczególnie istotne i dotkliwe kary mogą czekać na właścicieli ciężarówek. Przegląd samochodu ciężarowego jest niezwykle istotny w związku z tym, iż naraża on ich właścicieli na duże straty finansowe. Nieważny przegląd techniczny ciągnika siodłowego, który porusza się poza granicami Polski może skutkować bardzo surowymi karami finansowymi bądź prawnymi, w zależności od miejsca kontroli. Badanie techniczne ciężarówki jest istotne także z punktu widzenia logistyki i możliwości zarabiania na pracy samochodu. Samochody ciężarowe przewożą ładunki, co stanowi podstawę egzystencji każdej firmy transportowej, zablokowanie tej możliwości jest jednoznaczne z brakami dochodów. Przegląd okresowy ciągnika siodłowego jest także istotny ze względu na wymogi firm ubezpieczających. W wielu przypadkach nieważne badanie techniczne ciężarówki może skutkować automatycznym wygaśnięciem polisy AC i OC.

badanie techniczne ciągnika siodłowego rzeszów

badanie techniczne ciągnika siodłowego rzeszów

Generalnie badanie techniczne ciągnika siodłowego można podzieli na badania okresowe, badania dodatkowe, a także badania przeprowadzane co do zgodności z warunkami technicznymi. Jednocześnie pierwsze badanie przeprowadza się przed pierwsza rejestracją pojazdu w Polsce.

Badanie techniczne ciągnika siodłowego Rzeszów

Odpowiednio przeprowadzone badanie samochodów ciężarowych jest niezwykle istotne. Jakość wykonywanego badania może mieć wpływ na późniejsze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dalekie trasy i duże obciążenia, jakim poddawane są ciężarówki sprzyjają ekstremalnym sytuacjom, w których wysoka sprawność pojazdu jest niezbędna do bezpiecznego ich prowadzenia. Jeśli szukasz miejsca w Rzeszowie, w którym wykonasz badanie techniczne ciągnika siodłowego, to skontaktuj się z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, znajdującą się przy Al. Wyzwolenia 6. Serdecznie zapraszamy!