Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjny

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym samochodu mogą różnić się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują podstawowe informacje identyfikacyjne pojazdu. Dlatego dowód rejestracyjny jest głównym dokumentem, który powinien posiadać każdy właściciel pojazdu. Sprawdź jakie informacje kryją oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym.

Oznaczenia kodów w dowodzie

Dowód rejestracyjny wydawany jest przez Wydział Komunikacji, w zależności od Twojego miejsca zamieszkania. W momencie, kiedy zakupiłeś samochód, musisz w terminie do 30 dni od zakupu wnioskować o wydanie dokumentu. Do momentu wydania właściwego dowodu, dostajemy tymczasowy dowód i jest ważny przez 30 dni od momentu wydania. Jeśli wydanie dowodu opóźni się, jest możliwość przedłużenia ważności o kolejne 14 dni. Dokumenty, jakie są potrzebne do rejestracji to między innym:

-potwierdzenie zakupu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura z zakupu)

-dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość

-polisę OC

-zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu

-dowód zapłaty podatku PCC (jeśli wartość pojazdu przekracza 1000 zł)

Dowód rejestracyjny jest kluczowym dokumentem dla właścicieli oraz kierowców pojazdu. Pomimo że nie jest już wymagane wożenia go ze sobą w samochodzie, pełni on funkcję potwierdzającą własność pojazdu. W dokumencie tym zawarte są informacje o pojeździe takie jak numer rejestracyjny pojazdu czy model i marka oraz bardzo istotny numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym zawierają również dane dotyczące właściciela pojazdu, daty pierwszej rejestracji oraz terminy dotyczące badania technicznego.

Kody w dowodzie rejestracyjnym

Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym zwane inaczej kodami. Kody są oznaczone literami alfabetu. Poniżej wymieniamy, co oznaczają poszczególne kody i litery do nich przypisane.

A- Numer rejestracyjny pojazdu. Jest przypisany do właściciela samochodu, który pozwala na identyfikacje właściciela. Połączenie liter oraz cyfr, unikalne dla każdego pojazdu w zależności od urzędu, w którym zostało zarejestrowane.

B- Data pierwszej rejestracji pojazdu

C- Dane posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu. W zależności od tego, czy jest to własność firmy, czy osoby prywatnej rubryki mogą zawierać różne informacje.

kody w dowodzie rejestracyjnymWyszczególnione podpunkty w sekcji C:

C.1.1-nazwisko właściciela dowodu rejestracyjnego

C.1.2- numer PESEL lub REGON właściciela

C.1.3- adres zameldowania właściciela dowodu rejestracyjnego

C.2.1- nazwisko właściciela pojazdu

C.2.2- numer PESEL lub REGON właściciela

C.2.3- adres zameldowania właściciela pojazdu

D- Szczegółowe dane dotyczące pojazdu. Pomagają one w identyfikacji pojazdu oraz potrzebne w momencie kontroli drogowej. Znaczenie poszczególnych podpunktów:

D.1- marka pojazdu

D.2- typ pojazdu (z wersją i wariantem)

D.3 - model pojazdu

E - numer VIN, nadwozia, podwozia albo ramy. Jest to unikalny numer nadawany pojazdom, który zawiera 17 znaków. Pełni on niezwykle ważna fukcję, ponieważ pozwala na skuteczne zidentyfikowanie danego pojazdu spośród innych. Każdy rodzaj pojazdu posiada unikalny numer VIN. Numer ten nabijany jest na etapie produkcji.

Podpunkty F i G dotyczą masy pojazdu. Istotne w momencie przewożenia ładunków przez samochody. Poniżej opisane szczegółowo co oznaczają konkretne podpunkty.

F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu,
F. 2 - dopuszczalna masa całkowita samochodu w kilogramach,
F. 3 - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

G - masa własna pojazdu (dotyczy pojazdu ciągnionego, inny niż kategoria M1, masa własna pojazdu obowiązuje urządzenie sprzęgające)

H - okres ważności dowodu (opcjonalnie)
I - data wydania dowodu rejestracyjnego,
J - kategoria pojazdu

K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu (opcjonalnie),
L - liczba osi.

O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem w kilogramach,
O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca w kilogramach,

P.1 - pojemność silnika,
P.2 - maksymalna moc netto silnika,
P.3 - rodzaj paliwa,

Q - stosunek mocy do masy własnej (tylko w przypadku motocykli i motorowerów),

S.1 - liczba miejsc siedzących, wraz z siedzeniem kierowcy,
S.2 - liczba miejsc stojących (opcjonalnie, jeśli takie są).

Dodatkowe oznaczenia i adnotacje

W dowodzie rejestracyjnym znajdują się nie tylko kody i oznaczenia, ale także dodatkowo są wyznaczone informacje dotyczące współwłaściciela oraz innych oznaczeń dotyczących pojazdu. Poza tym w niektórych pojazdach wyszczególnione jest na przykład czy auto posiada założoną instalację gazową lub zamontowany hak holowniczy. Bardzo istotną informacją zawartą w dowodzie rejestracyjnym są pieczątki oraz daty przeglądu technicznego. Informują one nas o terminie wykonania badania technicznego. W rzeczywistości brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki nie zwalnia Cię to jednak z dokonania badania technicznego. Zapraszam do zapoznania się z wpisem na temat braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym oraz do kontaktu z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przeglądów technicznych.