Al. Wyzwolenia 6, 35-959 Rzeszów

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Badanie techniczne przyczepy rolniczej Rzeszów

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, nakładanymi na każdego właściciela przyczepy rolniczej, przegląd techniczny przyczepy rolniczej jest określony sztywnymi ramami czasowymi. Ustawa określa okresowe badanie techniczne zarówno ciągnika rolniczego, motoroweru jak i przyczepy rolniczej. Pierwsze badanie tychże pojazdów powinno przeprowadzić się przed upływem 3 lat od dania pierwszej rejestracji, później zaś powinno przestrzegać się 2 letnich okresów przeprowadzania przeglądów. Badanie techniczne przyczepy rolniczej powinno, więc być przeprowadzone przynajmniej raz na dwa lata.

Koszt przeglądu technicznego przyczepy rolniczej

Terminy przeprowadzania przeglądów dla ciągnika i przyczepy rolniczej nie są zróżnicowane, jednak inaczej sprawa ma się z kosztami. Badanie ciągnika rolniczego, już od 2004 r. na każdej stacji diagnostycznej zrobimy w stałej kwocie 62 zł. Badanie techniczne przyczepy rolniczej uzależnione jest jednak od jej ładowności. Przegląd przyczepy rolniczej do 1,5 t d.m.c. wykonamy za 40 zł, zaś powyżej 6 t d.m.c. za 70 zł.

Badanie przyczepy rolniczej może być przeprowadzone w dowolnej stacji diagnostycznej, istotne jest jedynie posiadanie przez nią odpowiednich uprawnień i rzetelne podchodzenie do badań. Niesprawna przyczepa, jako urządzenie rolnicze, może stanowić istotne zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego, jak i dla samego rolnika i jego pracowników. Odpowiedni przeprowadzony przegląd okresowy przyczepy rolniczej nie jest więc jedynie oderwanym od rzeczywistości wymogiem, a rzeczywista potrzeba i nie warto niepotrzebnie zaniedbywać określonych, narzuconych na nas przez prawo, terminów.

badanie techniczne przyczepy rolniczej rzeszów

badanie techniczne przyczepy rolniczej rzeszów

Badanie techniczne przyczepy rolniczej Rzeszów

Jeśli szukasz miejsca w Rzeszowie, w którym wykonasz badanie techniczne przyczepy rolniczej, to skontaktuj się z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów zlokalizowaną przy Al. Wyzwolenia 6 w Rzeszowie!